Провеждане на общо събрание (събрание на пълномощниците) за приемане на решение за начина на използване на средствата за СБКМ

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.