Съдебна практика относно задължение за данък при източника по чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ при липса на начислена лихва по договор за заем

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.