Относно счетоводно и данъчно третиране на възникнала разлика вследствие на оценка на вещи лица при апорт на вноска по чл. 134 от ТЗ

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.