Промени в Закона за счетоводството (ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.