Промени в образеца на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративен данък за 2016 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.