Новата правна уредба на командироването и изпращането на работници и служители, въведена с Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (обн. ДВ, бр. 2 от 2017 г.)

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.