ЗСч. Относно обезценка/преоценка на ДМА по МСС – 16 и МСС – 36, съпоставени с НСС

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.