Два казуса относно третиране по реда на ЗДДФЛ и КСО на субсидии, получени от земеделски стопани през 2016 и 2017 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.