Първо издание (2019) Казуси за осигурителни вноски върху някои специфични елементи от възнаграждението на работниците и служителите

Автор: Димитър Бойчев

Първо издание (2019) Казуси за осигурителни вноски върху някои специфични елементи от възнаграждението на работниците и служителите

Автор: Димитър Бойчев

СЪДЪРЖАНИЕ

Казуси за осигурителни вноски върху някои специфични елементи от възнаграждението на работниците и служителите

 


Първо издание: 2019 година

 

ISBN 978-619-7088-10-6 (онлайн издание)

 

Автор: Димитър Бойчев

 

Рецензент: доц. д-р Людмила Мермерска

 

 

Издател: Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД

София, 2019 г. 

 

Съдържание

 

 

Въведение и общи положения

 

1. Столово хранене

 

Казус 1.1:  Организиране на столово хранене за  сметка на социалните разходи в съответствие с чл. 294, т. 1 от КТ

 

Казус 1. 2: Предоставяне на столови порции над необходимото от осигурено от дъщерно дружество столово хранене на неговия персонал от и за сметка на дружеството майка на неговите работници под формата на безплатна храна

 

2. Безплатна храна

 

Казус 2: Предоставени безплатно от работодателя кафе, вода и безалкохолни напитки в стая за отдих на персонала

 

3. Ваучери за храна

 

Казус 3: Предоставяне ваучери за храна на своите работници/служители в размер на 60,00 лв. месечно при решение на общото събрание на работниците и служителите такива да не се предоставят на лица в отпуск по болест, неплатен отпуск и майчинство

 

4. Лично ползване на активи

 

5. Застраховки

 

Казус 5: Дължимост на осигурителни вноски върху незадължителна застраховка „Риск“, сключена от  работодателя за целия персонал

 

6. Доброволно здравно осигуряване

 

Казус 6:  Законосъобразност  на третиране на отделни рискови елементи в „Групова рискова застраховка Живот“ в полза на целия персонал като допълнителна социална придобивка под формата на „доброволно здравно осигуряване“

 

7. Транспорт

 

Казус 7.1.: Третиране на карти за пътуване с градски транспорт, предоставени като социална придобивка в полза на целия персонал

 

Казус 7.2: Третиране на предоставяните от работодателя средства за транспорт на част от работниците и служителите във връзка с дейността им

 

8. Ваучери за подарък

 

Казус 8:  Третиране на подаръчни ваучери в полза на персонала

 

9. Карти Multisport

 

Казус 9: Третиране на карти Multisport за придружителите

 

10. Семестриални такси

 

Казус 10: Третиране на семестриални такси във висше учебно заведение по договор по чл. 234 от КТ

 

11. Въздържане от действия

 

Казус 11: Третиране на плащане за въздържане от действия за определен период  в съответствие с клауза от прекратения трудов договор

 

12. Бакшиши

 

Казус 12: Третиране на бакшиши, платени с  карта на ПОС терминал при приключване на сметката