Първо издание (2018) Приложимо осигурително законодателство в ЕС. Правила за определяне на държавата-членка, в която се дължат осигурителните вноски и издаване на удостоверение А1.

Автор: Димитър Бойчев

Първо издание (2018) Приложимо осигурително законодателство в ЕС. Правила за определяне на държавата-членка, в която се дължат осигурителните вноски и издаване на удостоверение А1.

Автор: Димитър Бойчев

СЪДЪРЖАНИЕ

Приложимо осигурително законодателство в ЕС.

 

Правила за определяне на държавата-членка, в която се дължат осигурителните вноски и издаване на удостоверение А1

 

Първо издание: 2018 година

 

 ISBN 978-619-7088-08-3 (онлайн издание)

 

 Автор: Димитър Бойчев

 

Рецензент: доц. д-р Людмила Мермерска

 

 

Издател: Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД

София, 2018 г. 

Съдържание

 

 

Въведение

 

1. Приложно поле и обща информация

 

1.1. Необходимост от координация

 

1.2. Въвеждане на правилата

 

1.3. Цел и предназначение

 

1.4. Териториален обхват

 

1.4.1. Относно предстоящото напускане на ЕС от страна на Обединеното Кралство

 

1.5. Уредени въпроси

 

1.6. Персонален обхват

 

1.6.1. Граждани на ЕС

 

1.6.2. Граждани на трети държави

 

1.7. Основен принцип и основно следствие

 

2. Правила за определяне и удостоверяване на приложимото осигурително законодателство в ЕС

 

2.1. Общи правила

 

2.1.1. Основно правило

 

2.1.2. Лица, които получават парични обезщетения

 

2.1.3. Държавни служители и приравнени на такива

 

2.1.4. Дейност на борда на морски плавателен съд

 

2.1.5. Полетен или кабинен екипаж

 

2.1.6. Неактивни лица

 

2.2. Специални правила

 

2.2.1. Командировани заети лица

 

2.2.2. Командировани самостоятелно заети лица

 

2.3. Дейност в различни държави-членки

 

2.3.1. Заето лице в различни държави–членки

 

2.3.2. Самостоятелно заето лице в различни държави–членки

 

2.3.3. Заето и самостоятелно заето лице в различни държави–членки

 

2.4. Изключения

 

3. Основни характеристики на удостоверение А1

 

4. Документи