Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.09.2022 г.

 


Акцентите са:

 

Нова Рубрика "В помощ на УЧР".

 

Някои особености при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение по чл. 331 от Кодекса на труда.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.