Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.12.2022 г.

 


Акцентите са:

 

 

Рубрика "В помощ на УЧР" - Видове трудови договори.

 

Някои особености на социалните разходи, предоставяни на работниците и служителите в контекста на вноските за обществено осигуряване.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.