Относно задължението по чл. 287 КТ на работодателя  да планира и организира за негова сметка периодични медицински прегледи за работниците и служителите

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.