Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.02.2023 г.

 


Акцентите са:

 

 

Рубрика "В помощ на УЧР" - Видове трудови договори - Част III (трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа).

 

Промените в режима за издаване на разрешениe за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз“, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

 

Промените в Закона за здравното осигуряване във връзка с промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

 

Годишно изравняване на осигурителния доход за 2022 г. на самоосигуряващите се лица.

 

Относно възможността  за диференциация на различни категории работници и служители в предприятието при предоставяне на ваучери за храна.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.