Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.03.2023 г.

 


Акцентите са:

 

 

Рубрика "В помощ на УЧР" - Видове трудови договори - част IV (трудови договори за допълнителен труд и за вътрешно заместване).


Решение на СЕС относно ползването на периоди на междудневна почивка при предоставянето на междуседмична почивка.

 

Относно разлики при командироване в страната на лице по трудов договор по Кодекса на труда и по договор за управление и контрол. 

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.