Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.04.2023 г.

 


Акцентите са:

 

Промените в Наредбата за командировките в страната и  Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

 

Рубрика "В помощ на УЧР" - Видове трудови договори - част V (трудови договори за работа през определени дни в месеца и за краткотрайна сезонна селскостопанска работа).

 

Подаване на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Относно предоставяне на ваучери за храна на ученици при трудов договор за обучение по време на работа.

 

Третиране по реда на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство на трудов договор с работодател от Люксембург.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.