Относно задължението за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ до 30 април на съответната година

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.