Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.06.2023 г.

 


Акцентите са:

 

 

Рубрика "В помощ на УЧР" - Изборът като основание за възникване на индивидуално трудово правоотношение.

 

Нови европейски задължения по отношение на равното заплащане между мъжете и жените и за прозрачност на заплащането.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.