Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.09.2023 г.

 


Акцентите са:

 

Рубрика "В помощ на УЧР" -   Основни задължения на страните по трудовото правоотношение.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.