Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.10.2023 г.

 


Акцентите са:

 

Рубрика "В помощ на УЧР" -   Основни задължения на страните по трудовото правоотношение (II част – основни задължения на работодателя).

 

Приложимо осигурително законодателство по спогодбата между България и Сърбия.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.