Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.03.2024 г.

 


Акцентите са:

 

Рубрика - Спогодби за социална сигурност

 

  • Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Корея.

 

Рубрика "В помощ на УЧР":

 

  • Изменение на трудовото правоотношение при командироване или специализация в чужбина.

 

  • Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част V - стандартни правила относно участието на заетите лица в европейското дружество).

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.