Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.04.2024 г.


Акцентите са:

 

Рубрика -  Законодателни промени

  • Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.


Рубрика - В помощ на УЧР:

  • Изменение на трудовото правоотношение при командироване или изпращане в рамките на предоставянето на услуги.


Рубрика - Спогодби за социална сигурност

  • Приложимо осигурително законодателство по договора между България и Канада.

 

Рубрика -  Въпроси - отговори

  • КТ. Относно възможност за изплащане на заплата по Revolut.


Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.