МТСП. Относно правото на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156 от КТ при едновременно извършване на работа при специфични условия и при ненормиран работен ден

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.