Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.05.2024 г.

 


Акцентите са:

 

 

Рубрика - В помощ на УЧР:

 

  • Командироване на автомобилни шофьори в рамките на предоставянето на услуги.

 

  • Участие на заетите лица в учредяването и дейността на европейското дружество (част VI - прилагане на разпоредбите относно участието на заетите лица в европейското дружество).


Рубрика - Спогодби за социална сигурност

 

  • Приложимо осигурително законодателство по споразумението между България и Квебек.


Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.