Следващ брой

Следващият брой на e-списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.07.2024 г.

 


Акцентите са:

 

Промени в нормативната уредба относно реда и начина за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа (обн. ДВ, бр. 54 от 25 юни  2024 г.)

 

Рубрика - В помощ на УЧР:

 

  • Работно време  (II част - разпределение и отчитане).

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.