Следващ брой

Следващият брой на e списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.05.2022 г.

 


Акцентите са:

 

Промени в Закона за здравното осигуряване.

 

Относно Постановление № 69 от 5 май 2022 г. за здравно осигуряване на лицата с временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците и на лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 и чл. 40а, ал. 3а от Закона за здравното осигуряване.

 

Относно възможността за командироване на шофьор, едноличен собственик на капитала на ЕООД, и задължението за подаване на декларация за командироване в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2020/1057.
 

Относно заплащането на възнаграждение за първите три дни от отпуска поради временна неработоспособност при отменен болничен лист.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.