Относно възможността за командироване на шофьор - ЕСК на ЕООД и задължението за подаване на декларация за командироване в съответствие с Директива (ЕС) 2020/1057

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.