Следващ брой

Следващият брой на e списание: "Труд и осигуровки ТИТА" ще бъде публикуван на 15.08.2022 г.

 


Акцентите са:

 

Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 62 от 5 август 2022 г.).

 

Задължителни осигурителни вноски във връзка с новоуреденото право на бащата (осиновителя) на отпуск в размер на два месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.

 

Казуси, свързани с трудовото законодателство и социално и здравно осигуряване.