04.06. Полагане на труд по извънтрудови правоотношения

2024 г.

 

КТ. КСО. Относно ползването на отпуск от лица по  ДУК

 

2023 г.

 

КТ, КСО. Относно правоотношението и осигуряването на ръководните органи на сдружение по Закона за управление на етажната собственост 

 

Полагане на труд по извънтрудови правоотношения

 

КТ. Относно командироването на лектори и медицински специалисти за участие в конференция за реклама на лекарствени продукти

 

2022 г.

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно правоотношението, осигуряване и данъци на ЧФЛ - управител (изпълнителен директор) на ТД

 

2021 г.


КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно наемането, осигуряването и облагането на непълнолетно лице - художник

2020 г.


Договор по чл. 78, ал. 1 от ЗФВС с треньор – правоотношение, осигуровки, данъци

Работа чрез интернет платформи като предизвикателството пред трудовото право

За допустимостта управител или съдружник в дружеството с ограничена отговорност да работи едновременно и по трудово правоотношение със същото дружество

КТ. Сключване от председател на УС на ЮЛНЦ на ТД със същото ЮЛНЦ

Неплатен отпуск на лице по ДУК и осигуряване

2019 г.


КТ. Ограничения за дейностите, които не могат да съвместяват общинските съветници

КТ. Характер на правоотношението при извършване на услуги по предмета на дейност от управителя на ЕООД

ТЗ. КТ. Регламент (ЕО) № 883/2004. Полагане на личен труд от собственик на ЕООД като шофьор на товарен автомобил в ЕС

КТ. Възможност за извършване на дейност по продажба на лекарства от управител на аптека-несобственик

КТ. Относно възможност за сключване граждански договор

КТ. Наемане на лице на граждански договор

КТ. Възможност за сключване на трудов договор за управление и контрол на дружество

2018 г.


Наемане на сръбски гражданин за онлайн услуги за български сайт
 

2017 г.


Третиране по реда на КТ, КСО и ЗДДФЛ при организиране на строителство от физическо лице за лични нужди


КТ. Относно счетоводни услуги по граждански договор без възнаграждение

2016 г.


КТ. Относно извършване на дейност като съдружник без трудов договор на китайски гражданин


Относно разрешителните режими при полагане на труд от руски гражданин на различни основания (съществено променена уредба в частта ЗТМТМ през 2021 г.)

Относно полагане на труд от съдружник като самоосигуряващо се лице

КТ. Относно вида на договор при наемане на лице без регламентирано работно време