За допустимостта управител или съдружник в дружеството с ограничена отговорност да работи едновременно и по трудово правоотношение със същото дружество

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.