07.02. Извънреден труд

2023 г.

 

Относно задължението на работодателя да отчита положения извънреден труд през календарната година пред инспекцията по труда

 

2022 г.

 

МТСП. Относно отчитане и заплащане като извънреден труд на деня на пътуване при командировка през почивен/празничен ден

 

2021 г.


Относно заплащането и отчитането на извънредния труд и зачитането и оформянето на трудовия и осигурителен стаж за положения извънреден труд

КТ. Полагане на извънреден труд в двата дни от седмичната почивка

КТ. Третиране на участието в обучения, конгреси и търговски изложения през двата дни на седмична почивка като „работно време“

2020 г.


КТ. Основания за заплащане на извънреден труд

2019 г.


КТ. Възможност за удължаване на работния ден с половин час

2018 г.


КТ. Относно третиране на участие в обучение през почивните дни като извънреден труд

2017 г.


КТ. Допълнително заплащане при извънреден труд и работа нощна смяна

КТ. Полагане на извънреден труд през почивен ден