07.02. Извънреден труд

2024 г.

 

КТ. Относно изчисляване на ДТВ за извънреден труд при СИРВ    

 

2023 г.

 

Относно задължението на работодателя да отчита положения извънреден труд през календарната година пред инспекцията по труда

 

МТСП. Относно заплащането на извънреден труд за работа в празничен неприсъствен ден по решение на конкретна община

 

2022 г.

 

МТСП. Относно отчитане и заплащане като извънреден труд на деня на пътуване при командировка през почивен/празничен ден

 

2021 г.


Относно заплащането и отчитането на извънредния труд и зачитането и оформянето на трудовия и осигурителен стаж за положения извънреден труд

КТ. Полагане на извънреден труд в двата дни от седмичната почивка

КТ. Третиране на участието в обучения, конгреси и търговски изложения през двата дни на седмична почивка като „работно време“

2020 г.


КТ. Основания за заплащане на извънреден труд

2019 г.


КТ. Възможност за удължаване на работния ден с половин час

2018 г.


КТ. Относно третиране на участие в обучение през почивните дни като извънреден труд

2017 г.


КТ. Допълнително заплащане при извънреден труд и работа нощна смяна

КТ. Полагане на извънреден труд през почивен ден