02.01.06. Практика на Съда на Европейския съюз

 

2023 г.

 

Решение на Съда на Европейския съюз относно приложимото осигурително законодателство спрямо международните шофьори

 

Решение на Съда на Европейския съюз относно оттеглянето на удостоверение А1

 

2022 г.

 

Решение на СЕС относно приложимото осигурително законодателство спрямо граждани на държави-членки, работещи извън територията на Съюза

 

Ново Решение на Съда на Европейския съюз относно приложимото осигурително законодателство 

 

2021 г.


Съществена дейност на предприятията, които осигуряват временна работа във връзка с определяне на приложимото осигурително законодателство по регламентите на ЕС

 

2020 г.

 

Актуална практика на Съда на Европейския съюз относно условията за издаване на удостоверение А1 и неговото действие (втора част)

 

Актуална практика на Съда на Европейския съюз относно условията за издаване на удостоверение А1 и неговото действие (първа част)

 

Решение на СЕС относно определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство