02.03.05. Чужденци в чужбина

2023 г.

 

КСО. ЗЗО. Относно осигуряване на египетски гражданин по без трудово правоотношение, пребиваващ в Египет

 

КТ. КСО. ЗДДФЛ. Относно полагане нa труд от разстояние от индийски гражданин за български работодател 

 

2021 г.

 

Осигурителни вноски върху възнаграждение на фрилансър, работещ в Украйна

 

Осигуряване на чуждестранни физически лица, работещи в САЩ по извънтрудово правоотношение

Споразумение за оттегляне. Осигуряване по извън трудово правоотношение на гражданин на Пакистан, живеещ в Обединеното кралство


2020 г.

 

Трудов договор с работник извън ЕС - международно право, осигуровки

 

Граждански договори с украински граждани, полагащи труд извън България

 

2019 г.

 

Назначаване на работник от друга държава – членка или трета страна, който няма да пребивава в България, за маркетингови услуги

 

2016 г.

 

Казус относно осигуряване и облагане на лица извън ЕС, полагащи труд в чужбина

 

Казус относно данъчните и осигурителни задължения по граждански договори с чуждестранни физически лица, работещи извън страната

 

Казус относно третиране по реда на данъчното и осигурителното законодателство на договор за посредническа услуга с чуждестранно физическо лице

 

2015 г.

 

Осигуряване и облагане на чуждестранни физически лица, полагащи труд извън България в полза на българско дружество