04. Разходи, задължителни по силата на нормативен акт (чл. 11)

2022 г.

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи на работодателите за осигуряване на интернет свързаност

 

2021 г.


ЗКПО. Разходи за обучение, придобиване и/или повишаване на квалификация на служители

ЗКПО. Признаване на разходи за осигуровки на чуждестранен управител по ТД, дължими в друга държава от ЕС

ЗДДС. ЗКПО. Разходи за дрескод, сешоар и маникюр на продавач - консултанти

2020 г.


КТ. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Третиране на консумативни разходи за работното място съгласно по чл. 107в, ал. 2, т. 5 от КТ

ЗКПО. Разходи за PCR тест

ЗКПО. Разходи във връзка с CОVID-19 по решение на ръководството на предприятието

2019 г.


ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Командироване на работници и служители в страни от ЕС и в трети държави и годишен отпуск

КТ. ЗКПО. Организиране на безплатни курсове по английски език за персонала

 

2018 г.


Третиране по ЗДДС и ЗКПО на покупка на очила за работа с компютър

Разходи за незадължителна застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

 

2013 г.

 

Третиране на договори, сключени на основание чл. 229 и чл. 230 - 234 от Кодекса на труда по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане 
 
Третиране на договори, сключени на основание чл. 229 и чл. 230 - 234 от Кодекса на труда по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (продължение)

2011 г.


Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала