06. Избягване на двойното данъчно облагане (чл. 13 - 14)

2024 г.

 

ЗСч. ЗКПО. СИДДО. Относно счетоводно и данъчно третиране на МСД в Австрия    

 

2021 г.

 

СИДДО. Приходи от лихви на българско дружество от дружество в Украйна

 

2019 г.

 

ЗКПО. СИДДО. Ползване на данъчен кредит при предоставяне на право на ползване на софтуер на грузинско дружество

 

ЗДДС. ЗКПО. Определяне на място на изпълнение на доставка на услуга за Македония и данък при източника

ЗКПО.  Данъчното третиране по ЗКПО на клон на чуждестранно лице в България

СИДДО. Облагане в Индия на доходи на българско дружество от източник в Индия и приложение на метод за избягване на двойното данъчно облагане

 

2015 г.

 

Примери за попълване на Приложение № 2 от ГДД по чл. 92 от ЗКПО

 

2013 г.

 

ЗКПО. Попълване на Приложение № 3 и част VІ от ГДД по чл. 92 от ЗКПО при право на данъчен кредит за удържан данък в чужбина

 

Третиране на дивиденти, разпределяни от българското юридическо лице,
в полза на чуждестранно лице (физическо или юридическо), за което е приложимо СИДДО с България

 

2010 г.

 

Механизъм на прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане