08.01.02. Разходи, които не са документално обосновани (чл. 26. т. 2)

2024 г.

 

ЗДДФЛ. Относно документиране на доходите от събиране на диворастящи гъби и плодове

 

ЗКПО. ЗДДС. Относно получена комисионна при условията на афилиейт партньорство

 

2023 г.

 

ЗКПО. Относно третиране на загуба на парични средства поради измама

 

2022 г.

 

ЗКПО. Документална обоснованост при покупка на самолетни билети от нискотарифна авиокомпания

 

2021 г.

 

ЗКПО. Разходи за обучение, придобиване и/или повишаване на квалификация на служители

 

2020 г.

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Предоставени подаръчни карти в зависимост от извършени покупки 

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. Предоставени подаръчни карти в зависимост от извършени покупки 

 

ЗКПО. Невъзстановени разходи от контрагенти (билети, хотел, такси за конференции), при неосъществени командировки поради СOVID-19

 

ЗКПО. Разходи за издаване на електронни подписи от персонала, наложени от пандемията

 

2019 г.

 

ЗКПО. Отчитане на приходи от отстъпки за закупен обем, които ще бъдат изплатени следващ счетоводен период.

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Съчетаване на командировка в чужбина с частно пътуване

 

Документиране на разходи съгласно чл. 10 от ЗКПО (Данъчна практика)

 

2018 г.

 

ЗКПО. Документиране на доходи от положен личен труд на управител на ЕООД без ДУК 

 

Договор за обучение по КТ и признаване на разходите по реда на ЗКПО

 

Разходи за незадължителна застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

 

Разходи по чл. 234 от КТ за семестриални такси според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

 

Документиране на разходи съгласно чл. 10 от ЗКПО (Данъчна практика)

 

2017 г.

 

Документална обоснованост (Данъчна практика)

 

Данъчна практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО

 

2016 г.

 

ЗКПО. Относно реквизити на първични счетоводни документи при покупки в страни от ЕС

 

2015 г.

 

ЗКПО. Относно третиране на разходи, свързани със спортен автомобил

 

2014 г.

 

ЗКПО. Относно определяне на разходната норма на гориво за целите на ЗКПО

 

ЗКПО. Третиране на разходи във връзка с договор за осигуряване на нощувки, храна и превоз на снимачен екип на фирма от ЕС

 

2010 г.

 

ЗКПО. Определяне разходните норми  на гориво и смазочни материали за целите на ЗКПО

 

ЗКПО. Третиране по реда на ЗКПО на промяната в реквизитите на фактурата по ЗДДС

 

ЗКПО. Документиране за целите на ЗКПО на доход на  съдружник, полагащ личен труд в дружеството  (Считам, че практиката на НАП изградена във  времето не създава проблеми при оформяне на възнаграждението и с Протокол от решение на общото събрание или решение на собственика на ЕООД.)