25.01. Преотстъпване и стимулиране (чл. 177а, чл. 178, чл. 184, чл. 189)