27.02.01. Общи правила

2024 г.

 

ЗКПО. Относно непредоставяне на социални придобивки на държавни служители

 

ЗСч. ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. КСО. Относно третиране на карти Мултиспорт за персонала за сметка на работодателя

 

ЗКПО. Относно общодостъпността на социалните придобивки при отказ от получаването им

 

2023 г.

 

ЗКПО. Третиране на разходи за ваучери за подаръци

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно данъчно третиране на разходи за коледно парти на персонала

 

2022 г.

 

ЗКПО. Частично субсидиране на разходи за храна  от работодателя

 

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи на работодателите за осигуряване на интернет свързаност

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Относно предоставяне с цел профилактика на медицински изделия на персонала на компания, търгуваща с тях

 

2021 г.

 

ЗКПО. Разходи за социални придобивки, предоставяни само на служители, живеещи в България

ЗДДС. ЗКПО. Предоставяне храна на персонала от собствена кухня

ЗДДС. ЗКПО. Разходи за дрескод, сешоар и маникюр на продавач - консултанти

 

2020 г.


ЗКПО. Общодостъпност на социалните разходи при работа на част от персонала от вкъщи 

ЗДДС. ЗКПО. Разходи при командироване на работници в Белгия   

 

ЗКПО. Разходи за лекарства или доплащане за лечение в болнично заведение във връзка с CОVID-19

2019 г.

 

ЗКПО. Разходи за транспорт, хотел и дневни на чужденци, кандидатстващи за работа

ЗДДС. ЗКПО. КСО. Изграждане на фитнес център за нуждите на служителите

ЗКПО.  Данъчното третиране на разходите, направени за нощувки на членовете на семействата на наетите лица

КТ. ЗКПО. Организиране на безплатни курсове по английски език за персонала

 

Данъци върху разходите  (Данъчна практика)

2018 г.

 

Третиране на карти Мултиспорт на придружител по реда на ЗКПО, ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС

Данъчна практика относно третиране на карти за спорт по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ 

Признаване на разход на дружеството за служителите (масажи) от гледна точка на КТ и ЗКПО

Разходи за незадължителна застраховка „Трудова злополука“ за част от персонала според ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

ЗДДС. ЗКПО. КСО. Третиране на столово хранене, извършвано от работодател

Данъци върху разходите (Данъчна практика)

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на корпоративно мероприятие (тиймбилдинг)

2017 г.


Относно третиране на разходи в полза на персонала по реда на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО
 
Частично покриване на разходи за карти Мултиспорт в полза на служители

2016 г.


ЗКПО. Относно третиране на наем като социален разход

Данъчна практика относно формиране на данъчна основа при социални разходи, предоставени в натура под формата на ДМА

2015 г.


ЗКПО. Относно признаване разходи за лечение на съдружник, работещ по ТД

2013 г.


ЗКПО. Третиране на разходи за фитнес уреди за оборудване на спортна зала за служителите

2011 г.


Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала

 

Данъчно третиране на социалните разходи в пари по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ 

2010 г.


Данъчно третиране на разходите за тиймбилдинг по реда на ЗКПО