27.02.02. Ваучери за храна

2024 г.

 

ЗКПО. Относно третиране на разходи за ваучери за храна при промяна в трудовия договор    

 

ЗКПО. Относно предоставяне на електронни ваучери за храна 

 
ЗКПО. Относно общодостъпността на социалните придобивки при отказ от получаването им

 

2023 г.

 

ЗКПО. Разходи за ваучери за храна при командироване на наети лица

 

Относно срока за предоставяне на необлагаеми ваучери за храна до 200 лв. след 31.03.2023 г.

 

Ваучерите за храна - разликите между ЗКПО и КТ и възможни грешки

 

ЗСч. ЗКПО. Относно счетоводното третиране на сделките с ваучери за храна

 

ЗКПО. Относно спазване на принципа за общодостъпност при предоставяне на ваучери за храна на отработен ден и на смяна при СИРВ

 

ЗКПО. Относно предоставяне ваучери за храна на лица, наети по два трудови договора

 

ЗКПО. Относно предоставянето на ваучери за храна при командироване в рамките на предоставянето на услуги по чл. 121а КТ

 

2022 г.

 

ЗСч. ЗКПО. Счетоводно и данъчно третиране при забавяне в предоставянето на ваучерите за храна (Дискусионно)

 

ЗСч. ЗКПО. Относно предоставяне на ваучери за храна през 2022 г.

 

Ваучери за храна – актуална данъчна практика по ЗКПО

 

ЗКПО. Подлежащи на принудително изпълнение публични задължения съгласно чл. 209, ал. 1, т. 2

 

ЗКПО. Данъчно третиране на разходи за ваучери за храна

 

ЗКПО. Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за ваучери за храна

 

ЗКПО. Право на ваучери за храна като социален разход за собственик на ЕООД

 

ЗКПО. Ваучери за храна на напуснали /новопостъпили работници и служители


ЗКПО. Представяне на безплатна храна по Наредба № 11 и социални придобивки „поевтиняване на храна“

 

2021 г.


ЗКПО. Данъчно третиране при предоставяне на ваучери за храна

 

ЗКПО. Прилагане на чл. 209, ал. 1, т. 2 от ЗКПО при разсрочване на задължения

 

2020 г.


ЗКПО. Предоставяне на ваучери за храна


2019 г.

 

ЗКПО. КСО. Предоставяне на ваучери за храна с изключение на служители в отпуск по болест, неплатен отпуск и майчинство

ЗКПО. Третиране на ваучери за храна при възникнали задължения по ЗМДТ
(От 01.01.2021 г. процедурата, прилагана при наличие на задължения е променена.) 


ЗКПО. Общодостъпност на социалните разходи, предоставени в натура като условие за облагането им с данък върху разходите

ЗКПО. Полагащи се ваучери за храна като социални разходи, взимани през следващи месеци наведнъж от отделни работници

 

Данъци върху разходите  (Данъчна практика)

 

2018 г.


Данъци върху разходите (Данъчна практика)

2017 г.


ЗКПО. Относно размер на ваучери за новопостъпили и напускащи служители

2016 г.


ЗКПО. Относно новия начин на третиране на ваучерите за храна

2015 г.


ЗКПО. Третиране на ваучери за храна на лице, работещо при няколко работодатели

Обзор на данъчна и съдебна практика и практика на МТСП относно понятието „общодостъпност“ при третиране на ваучерите за храна по реда на ЗКПО 

 Данъчна практика във връзка с третиране на социални придобивки по реда на ЗКПО

Социалните разходи, предоставени в натура – усъвършенстване на данъчната практика по отношение на изискването за общодостъпност на социалните придобивки за целите на ЗКПО

2011 г.

Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на разходите (извън тези за положен труд), извършвани от работодателя в полза на персонала (Част от практиката по отношение на общодостъпността по отношение на лицата в отпуск вече не е актуална.) 
 

2010 г.

 

Отговори на НАП относно данъчно третиране на ваучерите за храна