08.03. Доходи от упражняване на свободна професия (чл. 29, ал. 1, т. 3)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Документиране на доход по граждански договор от самоосигуяващо се лице

 

КСО. ЗДДФЛ. Относно получена финансова подкрепа от Министерство на културата за подпомагане на творчески проекти

 

КСО. ЗДДФЛ. Осигуряване и облагане на собственик на ЕООД – управител по ДУК за дейност като вещо лице

 

2022 г.

 

Данъчно третиране на доходите от предоставяне на услуги по клинични изпитвания

 

ЗДДФЛ. Заплатен аванс за маркетингова услуга, като окончателното изпълнение е следваща година

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Дефиниране на доход като авторско и лицензионно възнаграждение
 

2020 г.


ЗДДФЛ. Третиране на творчески стипендии за подпомагане на творци

ЗДДС. ЗДДФЛ. КСО. Доходи чрез собствен интернет сайт по договор за реклама с Гугъл

 

2019 г.

ЗДДФЛ. Облагане на вещо лице - оценител с регистрирано ЕТ

ЗДДФЛ. Третиране на помощи в полза на регистрираните ветеринарни лекари по програми по профилактика, надзор и ликвидиране на болести по животните

 

2018 г.


ЗДДФЛ. Облагане при извършване на он-лайн услуги на чуждестранни лица

СИДДО. Формиране на определена база при предоставянето на услуги от офис на френско дружество

2016 г.


Казус относно третиране на дейност на български гражданин в Испания по реда на КСО, ЗДДФЛ и ЗДДС

 

2013 г.


ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждения за услуги, оказани от самоосигуряващо се лице през четвъртото тримесечие

 

2012 г.


ЗДДФЛ. Облагане и документиране на възнаграждение на нотариус

ЗДДФЛ. Поемане на данъчни и осигурителни задължения на самооосигуряващо се лице

Данъчна практика относно данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждението, получавано от частни съдебни изпълнители