08.03. Доходи от упражняване на свободна професия (чл. 29, ал. 1, т. 3)

2021 г.


ЗДДФЛ. Дефиниране на доход като авторско и лицензионно възнаграждение
 

2020 г.


ЗДДФЛ. Третиране на творчески стипендии за подпомагане на творци

ЗДДС. ЗДДФЛ. КСО. Доходи чрез собствен интернет сайт по договор за реклама с Гугъл

 

2019 г.

ЗДДФЛ. Облагане на вещо лице - оценител с регистрирано ЕТ

ЗДДФЛ. Третиране на помощи в полза на регистрираните ветеринарни лекари по програми по профилактика, надзор и ликвидиране на болести по животните

 

2018 г.


ЗДДФЛ. Облагане при извършване на он-лайн услуги на чуждестранни лица

СИДДО. Формиране на определена база при предоставянето на услуги от офис на френско дружество

2016 г.


Казус относно третиране на дейност на български гражданин в Испания по реда на КСО, ЗДДФЛ и ЗДДС

 

2013 г.


ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждения за услуги, оказани от самоосигуряващо се лице през четвъртото тримесечие

 

2012 г.


ЗДДФЛ. Облагане и документиране на възнаграждение на нотариус

ЗДДФЛ. Поемане на данъчни и осигурителни задължения на самооосигуряващо се лице

Данъчна практика относно данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на възнаграждението, получавано от частни съдебни изпълнители