11.03. Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг (чл. 35, т. 3)

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Ред на облагане на присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ и законната лихва

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 50, ал. 1, т. 5 на облигационен заем на АД във Великобритания и облагане на лихвите

 

ЗДДФЛ. Авансово облагане на доходи от лихви по заем

 

ЗДДФЛ. Третиране на доходите от лихви от корпоративни ценни книжа
 

ЗДДФЛ. Третиране на доходите от предоставяне на ресурсите при опция „staking” при криптовалути

 

2021 г.


ЗДДФЛ. Лихви от облигации, емитирани от държави-членки на ЕС и от трети държави

 

Третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС на доходите при колективно финансиране под формата на партньорско кредитиране

2015 г.

 

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на лихви с източник България, придобити от местни физически лица 

 

2013 г.

 

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на лихви с източник България, придобити от местни физически лица  (От 01.01.2015 г. има промени в механизма на данъчно третиране на част от лихвените плащания.)