11.03. Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг (чл. 35, т. 3)