11.04. Всички други източници, които не са изрично посочени (чл. 35, т. 6)

2023 г.

 

ЗДДФЛ. Относно облагане на доходи от продажба на създадена от лицето фейсбук група

 

КТ. ЗДДФЛ. Относно командироването на работници и служители на друго предприятие от фондация

 

2022 г.

 

Кратък преглед на тълкувателно  решение № 11 от 03.12.2021 г. по тълкувателно дело №3/2020 г. на ОСС на ВАС, I и  II колегия 

 

ЗДДФЛ. Третиране на доходите от предоставяне на ресурсите при опция „staking” при криптовалути

 

Данъчно третиране на доходите от предоставяне на услуги по клинични изпитвания

 

ЗДДФЛ. Доходи от рекламиране на продукти в интернет и предоставяне на промокод за закупуването им

 

2019 г.


ЗДДФЛ. Доходи от участие в борд на директорите в чуждестранни дружества, учредени в трета страна

ЗДДФЛ. Третиране на доход от наем, прехвърлен по договор за цесия на физическо лице

 

Данъчни задължения на цедента по реда на ЗДДФЛ - може ли цедентът да дължи данъци и след прехвърляне на вземането и възниква ли двойно данъчно облагане?

Задължения на предприятие, платец на наем на местно физическо лице, прехвърлен с договор за цесия на друго местно физическо лице

 

ЗДДФЛ. Доходи на пациенти по договори за клинични изпитвания

2016 г.


Казус относно третиране по реда на КСО, ЗДДС и ЗДДФЛ на платен бонус на местно физическо лице в африканска държава