16. Задължения за предоставяне на информация от платци на доходи (чл. 73)