15. Декларация за дължими данъци (чл. 55 - 56)

2023 г.

 

Особености и нови моменти при подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО

 

ЗКПО. Относно деклариране на закупeно вземане на ЮЛ от ФЛ чрез цесия съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС

 

ЗКПО. Относно деклариране по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС на вземания от акционери – физически лица с несъществено участие

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС на потребителски кредити, предоставени и на персонала

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС на непогасен заем, отпуснат на сина на собственика

 

2021 г.


Деклариране на скритото разпределение на липсващата каса в полза на физически лица 

2020 г.


Облагане на доходи на чуждестранни физичeски лица от отдаване под наем на недвижимо имущество в България

 

2019 г.

 

ЗДДФЛ. Данъчни задължение на ирландски гражданин за отдаден апартамент под наем на физическо лице

 

2016 г.


ЗДДФЛ. Относно доход от наем на физическо лице, пребиваващо в чужбина

2015 г.


Най-често задаваните въпроси относно Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие

Промените при облагането на лихвите по банкови сметки на местни физически лица и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ
 

 

2014 г.


Относно предстоящите промени в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г. (Дискусионно)
 

2013 г.


ЗДДФЛ. Деклариране в Декларацията по чл. 55, ал. 1 на суми по граждански договори

Попълване на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от предприятието – платец на доход (ред по ред)

Попълване на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от лицето - получател на доход (ред по ред)

ЗДДФЛ. Подадени повече от една Декларация  по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци за първото тримесечие на 2013 г.

ЗДДФЛ. Деклариране на доходи от чужбина в Декларацията по чл. 55, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от самото физическо лице-получател

Задължение на предприятие - платец на доход за деклариране на доходи на физически лица, придобити/начислени през четвъртото тримесечие на 2013 г. в Декларацията по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ