15. Декларация за дължими данъци (чл. 55 - 56)

2021 г.


Деклариране на скритото разпределение на липсващата каса в полза на физически лица 

2020 г.


Облагане на доходи на чуждестранни физичeски лица от отдаване под наем на недвижимо имущество в България

 

2019 г.

 

ЗДДФЛ. Данъчни задължение на ирландски гражданин за отдаден апартамент под наем на физическо лице

 

2016 г.


ЗДДФЛ. Относно доход от наем на физическо лице, пребиваващо в чужбина

2015 г.


Най-често задаваните въпроси относно Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие

Промените при облагането на лихвите по банкови сметки на местни физически лица и Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ
 

 

2014 г.


Относно предстоящите промени в Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г. (Дискусионно)
 

2013 г.


ЗДДФЛ. Деклариране в Декларацията по чл. 55, ал. 1 на суми по граждански договори

Попълване на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от предприятието – платец на доход (ред по ред)

Попълване на Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от лицето - получател на доход (ред по ред)

ЗДДФЛ. Подадени повече от една Декларация  по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци за първото тримесечие на 2013 г.

ЗДДФЛ. Деклариране на доходи от чужбина в Декларацията по чл. 55, ал. 1 и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от самото физическо лице-получател

Задължение на предприятие - платец на доход за деклариране на доходи на физически лица, придобити/начислени през четвъртото тримесечие на 2013 г. в Декларацията по чл. 55, ал. 1  от ЗДДФЛ