05.03. Лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане (чл. 19)