Относно обхвата на застраховки „Живот“ по смисъла на т. 14 от §1 на ДР на ЗДДФЛ за 2016 г.

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.