13.05. Лихви по банкови сметки на местни физически лица (чл. 38, ал. 13 - отм.)