13. Окончателни данъци - местни и чуждестранни лица (чл. 38)