Третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ на маркетингова кампания с раздаване на подаръчни карти на служители на дистрибуторите

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.