Липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения - ново задължително условие за ползване на данъчните облекчения по реда на ЗДДФЛ

За да прочетете публикацията е необходимо да имате абонамент.